„POMIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM”
XXII Polsko-Niemiecko-Ukraiński Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach i Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie)
23.07.2017 - 06.08.2017 szczegóły...


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Opolskiego Kuratora Oświaty na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Drukuj
Opublikowano: 26 stycznia 2017
Wpisany przez: Piotr Dańkowski

Opolski Kurator Oświaty zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

Formularz zgłoszenia

Bezpieczny wypoczynek – ZIMA 2016

Drukuj
Opublikowano: 16 stycznia 2017
Wpisany przez: Tomasz Słodziński

Wakacje zimowe to czas wypoczynku, wolny od zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży. Wiele z nich będzie wypoczywać na zimowiskach zorganizowanych na terenie Opolszczyzny, innych województw, poza granicami kraju i w miejscu zamieszkania.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014