„POMIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM”
XXII Polsko-Niemiecko-Ukraiński Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach i Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie)
23.07.2017 - 06.08.2017 szczegóły...


Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+” w roku 2017.

Drukuj
Opublikowano: 16 maja 2017
Wpisany przez: Marek Wąsowski

 Opolski Kurator Oświaty informuje, że zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, organy prowadzące, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, mogą występować do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na działania, o których mowa w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia w roku szkolnym 2017/2018 r. – do dnia 1 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej...

Lista organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w roku 2016.

Drukuj
Opublikowano: 29 sierpnia 2016
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Opolski Kurator Oświaty podaje do wiadomości listę organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, w województwie opolskim w roku 2016:

Lista organów prowadzących szkoły „Bezpieczna+” 2016

Informacji w sprawie realizacji Programu rządowego „Bezpieczna+” udziela p. Marek Wąsowski tel. 77 4524578, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Harmonogram realizacji Rządowego programu Bezpieczna+ w roku 2016.

Drukuj
Opublikowano: 12 lipca 2016
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Opolski Kurator Oświaty zamieszcza zatwierdzony przez Radę Ministrów harmonogram zadań wynikający z Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” 2016.

Harmonogram Bezpieczna+ 2016

Dodatkowy nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań w ramach Rządowego programu na lata 2015 – 2018 „Bezpieczna+” w województwie opolskim w roku 2016.

Drukuj
Opublikowano: 29 czerwca 2016
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Opolski Kurator Oświaty ogłasza dodatkowy nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań w ramach Rządowego programu na lata 2015 – 2018 „Bezpieczna+”
w województwie opolskim w roku 2016.

Czytaj więcej...

Lista organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w roku 2016.

Drukuj
Opublikowano: 29 czerwca 2016
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Opolski Kurator Oświaty zamieszcza poniżej listę organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, w województwie opolskim w roku 2016:

Czytaj więcej...

Wzór sprawozdania koncowego z realizacji Rządowego programu „Bezpieczna+”.

Drukuj
Opublikowano: 14 grudnia 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

W załączeniu publikujemy wzór sprawozdania końcowego Organu prowadzącego szkołę z realizacji zadań w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, w województwie opolskim w roku 2015.

Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone przez Organ prowadzący szkołę i dostarczone w terminie do 15 stycznia 2016 r. do Kuratorium Oświaty w Opolu (decyduje data wpływu do kancelarii Kuratorium Oświaty w Opolu).

Wzór sprawozdania realizator B+ 2015 opolskie

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań w ramach Rządowego programu na lata 2015 – 2018 „Bezpieczna+” w województwie opolskim w roku 2016.

Drukuj
Opublikowano: 25 maja 2016
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Opolski Kurator Oświaty ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań w ramach Rządowego programu na lata 2015 – 2018 „Bezpieczna+” w województwie opolskim w roku 2016.

Czytaj więcej...

Lista organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w roku 2015.

Drukuj
Opublikowano: 09 października 2015
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Opolski Kurator Oświaty zamieszcza poniżej listę organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, w województwie opolskim w roku 2015:

Czytaj więcej...

Rządowy program „Bezpieczna+” w województwie opolskim – wzór wniosku.

Drukuj
Opublikowano: 04 września 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

Przypominamy, że w dniu 15 września 2015 r. upływa termin składania przez organy prowadzące szkoły wniosków o dofinansowanie działań w ramach rządowego programu „Bezpieczna +” w roku 2015 – decyduje data wpływu do kancelarii Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na formularzach, których wzory publikujemy poniżej.

Wzory formularzy:

  1. Wniosek organu prowadzącego.
  2. Karta informacyjna o szkole.

Rządowy program „Bezpieczna+” w województwie opolskim.

Drukuj
Opublikowano: 27 sierpnia 2015
Wpisany przez: Marek Wąsowski

 Przypominamy, że w dniu 15 września 2015 r. upływa termin składania przez organy prowadzące szkoły wniosków o dofinansowanie działań ukierunkowanych na kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły we współpracy z podmiotami zewnętrznymi i lokalnym środowiskiem.

Celem tych działań będzie wzmacnianie wśród uczniów więzi koleżeńskich oraz tworzenie prawidłowych relacji rówieśniczych.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014