„POMIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM”
XXII Polsko-Niemiecko-Ukraiński Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach i Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie)
23.07.2017 - 06.08.2017 szczegóły...


Informacje ze spotkania dyrektorów szkół podstawowych w dniu 28 marca 2017 r.

Drukuj
Opublikowano: 01 kwietnia 2017
Wpisany przez: Małgorzata Prokop

W związku z zainteresowaniem dyrektorów szkół zagadnieniami prezentowanymi na spotkaniu zorganizowanym w dniu 28 marca 2017 roku dotyczącym wdrażania nowej podstawy programowej informuję, że na stronach internetowych poszczególnych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli zamieszczane są szczegółowe terminy i miejsca realizacji szkoleń dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Poniżej przedstawiono w rozłożeniu na powiaty i gminy planowane wsparcie, jakiego zobowiązane są udzielić nauczycielom poszczególne placówki.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014