„POMIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM”
XXII Polsko-Niemiecko-Ukraiński Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach i Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie)
23.07.2017 - 06.08.2017 szczegóły...


Kompetencje cyfrowe w nauczaniu i uczeniu się języków obcych – warsztaty w Grazu.

Drukuj
Opublikowano: 24 czerwca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy nauczycieli, edukatorów, trenerów i doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych, w szkolnictwie wyższym oraz w placówkach edukacji dla dorosłych do udziału w warsztatach.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu, w Austrii ogłasza nabór na warsztaty poświęcone kompetencjom cyfrowym w nauczaniu i uczeniu się języków obcych.

Czytaj więcej...

Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Drukuj
Opublikowano: 20 czerwca 2017
Wpisany przez: Natalia Obrocka

Serdecznie zapraszamy na XXIV Ogólnopolski Zjazd PSNPP „Wyzwania współczesnej energetyki”

Czytaj więcej...

Podsumowanie działań szkół uczestniczących w pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne

Drukuj
Opublikowano: 05 czerwca 2017
Wpisany przez: Janusz Iwaniak

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele realizujący projekt „Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie w szkołach”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej  planuje zorganizowanie uroczystego podsumowania pierwszego etapu projektu we wrześniu  2017 r.

Na uroczystość zostanie zaproszona i wyróżniona jako reprezentant jedna szkoła z każdego województwa.

Czytaj więcej...

Wyniki rekrutacji na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Drukuj
Opublikowano: 01 czerwca 2017
Wpisany przez: Małgorzata Dybka

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Prezentujemy wyniki przeprowadzonej rekrutacji koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Czytaj więcej...

Szkolenie „Wykorzystanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych”

Drukuj
Opublikowano: 31 maja 2017
Wpisany przez: Małgorzata Dybka

UWAGA: Zmiana terminu dostarczania dokumentów do 10 czerwca 2017 roku.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Zapraszamy serdecznie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału
w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Czytaj więcej...

UZUPEŁNIENIE informacji z 9 maja 2017 r. - Rekrutacja na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Drukuj
Opublikowano: 23 maja 2017
Wpisany przez: Małgorzata Dybka

UWAGA: Zmiana terminu dostarczania dokumentów przez kandydatów na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi ... - do 29 maja 2017 roku.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na podany adres do dnia 29 maja 2017 roku.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
Zachęcamy Państwa do udziału w rekrutacji do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi poszczególnych wymagań dotyczących kandydatów na koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych ORE przesyła dodatkowe wyjaśnienia w tej sprawie.

Czytaj więcej...

„Ssaki morskie – nauka i edukacja”.

Drukuj
Opublikowano: 17 maja 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do udziału w bezpłatnym 2-dniowym Kursie szkoleniowym w zakresie biologii i ekologii ssaków morskich.

Czytaj więcej...

”Odpowiedź na interpelację nr 11511 w sprawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe”

Drukuj
Opublikowano: 17 maja 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią Pana Macieja Kopeć Podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na Interpelację nr 11511.

Czytaj więcej...

„Materiały dydaktyczne dotyczące różnorodności biologicznej”

Drukuj
Opublikowano: 15 maja 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Zapraszamy nauczycieli do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi dotyczącymi różnorodności biologicznej.

Czytaj więcej...

Uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych 2016/2017.

Drukuj
Opublikowano: 15 maja 2017
Wpisany przez: Joanna Wnuk

Opolski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza na uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego.

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014