„POMIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM”
XXII Polsko-Niemiecko-Ukraiński Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach i Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie)
23.07.2017 - 06.08.2017 szczegóły...


„Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018”.

Drukuj
Opublikowano: 12 lipca 2017
Wpisany przez: Karolina Noga

Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014