„POMIĘDZY WSCHODEM I ZACHODEM”
XXII Polsko-Niemiecko-Ukraiński Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach i Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie)
23.07.2017 - 06.08.2017 szczegóły...


Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych

Drukuj
Opublikowano: 27 marca 2017
Wpisany przez: Piotr Łaba

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek województwa opolskiego

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że od dnia 1 marca br., zgodnie z art. 85y ust. 1a ustawy-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 oraz z 2017 r., poz. 60), wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły*  tylko w przypadku jeżeli:

Czytaj więcej...

Kuratorium Oświaty w Opolu 2012-2014